ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Α4 (21Χ29,7)

ΧΑΡΤΙ: 90ΓΡ. ΓΡΑΦΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1 ή 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΜΧ: 1.000

TIMH: 55,00€ + Φ.Π.Α

ΤΜΧ: 2.000

TIMH: 95,00€ + Φ.Π.Α

ΜΟΝΟΦΥΛΛΑ Α4 (21Χ29,7)

ΧΑΡΤΙ: 135ΓΡ. VELVET ή ILLUSTRATION

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 4/ΧΡΩΜΙΑ 2 ΟΨΕΙΣ

ΤΜΧ: 10000

ΤΙΜΗ: 315,00€ + Φ.Π.Α.

ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΣΤΗ ΜΕΣΗ Ή ΤΡΙΠΤΥΧΟ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 50,00€ + Φ.Π.Α

ΜΠΛΟΚ Α5 (14,5Χ21)

ΧΑΡΤΙ: 80ΓΡ. ΓΡΑΦΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 1 ή 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΜΧ: 50 ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ

ΤΙΜΗ: 55,00€ + Φ.Π.Α.