ΜΠΛΟΚ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΟΤΥΠΑ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 1 ή 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΜΧ: 20 ΤΩΝ 50 ΦΥΛΛΩΝ

(50 ΑΣΠΡΟ – 50 ΡΟΖ -50 ΚΙΤΡΙΝΟ)

ΤΙΜΗ: 95,00€ + Φ.Π.Α