ΦΑΚΕΛΟΙ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ (11,5Χ23)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: 1 ή 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΜΧ: 1.000

TIMH: 60,00€ + Φ.Π.Α.

ΤΜΧ: 5.000

TIMH: 145,00€ + Φ.Π.Α