ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Α4 (21Χ29,7)

ΧΑΡΤΙ: 90ΓΡ. ΓΡΑΦΗΣ

ΕΚΤΥΠΩΣΗ 1 ή 2 ΧΡΩΜΑΤΑ

ΤΜΧ: 1.000

TIMH: 55,00€ + Φ.Π.Α

ΤΜΧ: 2.000

TIMH: 95,00€ + Φ.Π.Α