ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

KONICA MINOLTA 33εκΧ48εκ
Ταχυεκτυπωτικο RISO HC 5500 35εκΧ50εκ

OFFSET ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

4/Χρωμη μηχανή 50εκΧ70εκ
1/Χρωμη μηχανή 70εκΧ100εκ